Administracija:

Mokyklos direktorė: Regina Kutyš

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui: Božena Liachovič

Mokytojai:

Pavardė, vardas

Išsilavinimas

Dėstomas dalykas

Kvalifikacija

Aškelovič Andrej Aukštasis Tikyba Mokytojas
Marek Kubiak Aukštasis Biologija Mokytojas
Čeponienė Inga Aukštesnysis Lietuvių k. Vyresn. mokytoja
Ingelevič Ježy Aukštasis Informatika Mokytojas
Jančiauskienė Irena Aukštasis Geografija Vyresn. mokytoja
Jankovska Leokadija Aukštasis Matematika Vyresn. mokytoja
Jankovskij Leonard Aukštasis Kūno kutūra Vyresn. mokytojas
Kadzevič Lucija Aukštasis Lenkų kalba Vyresn. mokytoja
Kutyš Regina Aukštasis Technologijos Vyresn. mokytoja
Liachovič Božena Aukštasis Istorija

Civilinė  sauga

Ekonomika

Vyresn. mokytoja

Vyresn. mokytoja

Vyresn. mokytoja

Koševska Regina Aukštasis Dailė Metodininkė
Makevič Ilona Aukštasis Prad. ugdymas Vyresn. mokytoja
Mikelevič Jadvyga Aukštasis Prad.  ugdymas

Fizika

Vyresn. mokytoja

Mokytoja

Olševska Irena Aukštasis Priešmok. gr. Pedagogė
Palcevienė Ana Aukštasis Anglų k. Mokytoja
Šimak Ivona Aukštasis Lenkų kalba

Priešmok.gr.

Vyresn. mokytoja

Pedagogė

Verkovska Edita Aukštasis Chemija Vyresn. mokytoja
Višnevska Lucija

.

Gasperovič Žaneta

.

Halina Pavlovič

Aukštasis

.

Aukštasis

.

Aukštasis

Muzika

Technologijos

Rusų kalba

.

Logopedė

Vyresn. mokytoja

Mokytoja

Vyresn. mokytoja

.

Metodininkė