Mokyklos misija

Teikti kokybišką priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą lenkų kalba, padedantį mokyklos abiturientams pasirengti mokytis toliau. Ugdyti aktyvų, dorą, turintį mokymosi motyvaciją, sprendžiantį problemas, gebantį nuolat ir savarankiškai mokytis, atvirą naujoms idėjoms, turintį komunikacinių ir informacinių gebėjimų žmogų.