EITMINIŠKIŲ MOKYKLOS ISTORIJA

Pirmoji mokykla mūsų vietovėje buvo įkurta Sobolių kaime pas ūkininką Ilevič. Tai buvo pradinė mokykla, kurią vėliau perkėlė į Puodžiūnų kaimą pas ūkininką Krasodomskį. Mokykloje įsikūrė keturios klasės, kurias lankė turtingų valstiečių vaikai, nes mokymas buvo mokamas. Mokykloje buvo dėstoma lenkų kalba.

1937 metais mokykla buvo perkelta į Jotainiškių kaimą (dabar Eitminiškes) . Fašistų okupacijos metu mokyklą uždarė. Po karo baigties mokykla atnaujino savo veiklą tame pačiame pastate. 1953 metais mokykla gavo septynmetės statusą . Mokyklą  lankė 130 mokinių. Mokyklos direktoriumi tapo Antoni Radzevič. Jau 1957 metais Jotainiškių septynmetė mokykla tapo vidurine. Didžiausias mokinių skaičius buvo 1957-1958 metais, apie 370 mokinių.

1992 metais dėl mažo mokinių skaičiaus Eitminiškių vidurinė mokykla buvo reorganizuota į pagrindinę. 1999 metais mokykla gavo teisę atidaryti dešimtą klasę. Jau 2000 metais mokyklą baigė I laida  dešimtokų. Šiandien mokykloje mokosi 62 mokiniai.