15 Priedas-Duomenu-subjektu-teisiu-igyvendinimo tvarka

Duomenu-apsaugos-istatymas-2019-11-14

Reglamentas-ES-duomenu-apsauga

Vilniaus r. Eitminiškių pagrindinės mokyklos Duomenų apsaugos pareigūnas

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus Vilniaus r. Eitminiškių pagrindinės mokyklos Duomenų apsaugos pareigūnu paskirta mokytoją, dirbančią pagal  priešmokyklinio ugdymo programą, Lena Šilingienė.

Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo užduotis vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 39 straipsniu.

Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina mokykloje su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.

Dėl duomenų apsaugos galima kreiptis į Vilniaus r. Eitminiškių pagrindinės mokyklos duomenų apsaugos pareigūną – mokytoją, dirbančią pagal  priešmokyklinio ugdymo programą, Leną Šilingienę,  tel. (8 5) 2438533, el. p. lena.silingiene@gmail.com , Misionierių g. 10, Eitminiškių k., Vilniaus r.