Lietuvos-Respublikos-svietimo-istatymas_svietstrat

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija