Mokyklos vizija.

Mokykla – saugi, jauki ir patogi erdvė, kurioje tarp mokytojų, mokinių ir tėvų vyrauja pagarba ir nuoširdumas.

Mokiniai – laisvi nuo prievartos, baimės, savarankiški, kūrybingi, žinantys savo teises, bet nepamirštantys savo pareigų.

Mokytojai – laisvos, tolerantiškos, naujovių siekiančios asmenybės, dirbančios naujais efektyviais metodais, bendradarbiaujančios tarpusavyje, gaunančios ir teikiančios reikiamą pagalbą.

Filosofija

Mums rūpi vaikai, jų socializacija, kuo jie gyvena ir  kuo jie taps ateityje. Esame atviri pokyčiams, nes tikime sėkme.