2019-07-11 pasirašytos sutartys su UAB „TRAIDA“ dėl žaidimų aikštelės remonto ir restauravimo darbų 12091,05 Eu (su PVM) ir prekių pirkimo 363,84 Eu.

Mokykla 2019-05-27 pradeda mažos vertės viešuosius pirkimus žaidimo aikštelės remonto ir restauravimo darbams atlikti ir reikalingų prekių įsigijimui. Vykdomi pirkimai – neskelbiamos apklausos būdu ir bus kreiptasi į vieną teikėją. Pirkimo sutarčių vertės numatomos iki 10 tūkstančių Eu be PVM, kiekviena.

2018-12-27 pasirašyta sutartis su jadvygos Ablom personaline įmone dėl maisto produktų tiekimo mokyklos valgyklai. Pirkimo būdas – apklausa žodžiu.

2018-12-17 pasirašyta sutartis su UAB „Dokrinas“ dėl deratizacijos paslaugų. Pirkimo būdas – apklausa žodžiu.

2018-12-14 buvo pasirašyta sutartis su nepriklausomu elektros tiekėju UAB „Elektros energija“. Pirkimo būdas – apklausa žodžiu. Sutartis pasirašyta 2 metams.

Nuo 2017m. birželio 21 d. mokykla pradeda supaprastintus viešuosius pirkimus mokyklos patalpų remonto darbams atlikti.

Mažos vertės pirkimai bus atlikti apklausos raštu būdu.

Nuo 2016 m.  spalio 15 d. mokykla pradeda supaprastintus viešuosius pirkimus projekto „Geoterminio šildymo įrengimas Vilniaus rajono Eitminiškių pagrindinėje mokykloje“ viešinimo stendo pirkimą. Mažos vertės pirkimas bus atlikti apklausos žodžiu būdu (taisyklių 96, 101 p.)

Konkursą laimėjo UAB „Mylida“.  Sutartis sudaryta žodžiu, sutarties vertė 30,00 Eur.

Nuo 2016 m.  5 d. mokykla pradeda supaprastintus viešuosius pirkimus projekto „Geoterminio šildymo įrengimas Vilniaus rajono Eitminiškių pagrindinėje mokykloje“ finansinio audito paslaugų pirkimą. Mažos vertės pirkimas bus atlikti apklausos žodžiu būdu (taisyklių 101 p.)

Konkursą laimėjo UAB „Auditorių profesinė bendrija“.  Sutartis pasirašyta 2016-10-24, sutarties vertė 484,00 Eur.

Nuo 2016 m.  rugpjūčio 19 d. mokykla pradeda supaprastintus viešuosius pirkimus transporto paslaugų mokinių vėžiojimo  pirkimą. Mažos vertės pirkimai bus atlikti apklausos raštu būdu.

Konkursą laimėjo UAB „DAMI TRAVEL“.  Sutartis pasirašyta 2016-08-31 .

Nuo 2016 m. liepos 18 d. mokykla pradeda supaprastintus viešuosius pirkimus – mokyklinio autobusiuko pirkimą.

Mažos vertės pirkimai bus atlikti apklausos raštu būdu.

Konkursą laimėjo JSC „ALTAS komercinis transportas“.

Nuo 2015 birželio 11 d. mokykla pradeda supaprastintus viešuosius pirkimus maisto produktams pirkti mokyklos valgyklai. Mažos vertės pirkimai bus atlikti apklausos raštu būdu.

Nuo 2015 birželio 15 d. mokykla pradeda supaprastintus viešuosius pirkimus transporto paslaugų mokinių vėžiojimo  pirkimą. Mažos vertės pirkimai bus atlikti apklausos raštu būdu.