Nuo 2020 m. kovo 30 d. mes, kaip ir visos ugdymo įstaigos visoje Lietuvoje, pereiname prie nuotolinio mokymo. Įprastas ugdymo(si) procesas keliamas į virtualią erdvę. Tai iššūkis mokytojams, mokiniams, tėvams, visai švietimo sistemai. Dirbti virtualioje erdvėje mokysimės visi. Todėl labai svarbu  būti supratingiems, kantriems, geranoriškiems  ir vieni kitiems padėti.

Pamokos nuotoliniu būdu vyks pagal įprastą tvarkaraštį, kuris paskelbtas el. dienyne. Keičiamas tik pamokų laikas. Pamokos prasidės nuo 9.00 val. Pamokos trukmė – 45 min., pertraukos po 10 min., ilgoji (pietų) pertrauka – 30 min.

Nepamirškime saugaus interneto naudojimosi taisyklių ir virtualaus bendravimo etiketo.

Įdomių ieškojimų, kūrybinių sprendimų, sėkmingo virtualaus mokymo(si) ir sveikatos!