Kovo 19 – 25 dienomis Eitminiškių pagrindinėje  mokykloje vyko akcija – veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018. Visi mokiniai ir mokytojai įsitraukė į bendrą veiklą.

Pirmadienį, kovo 19 d. kalbėjome su mokiniais apie draugystę. Priešmokyklinės grupės vaikai kartu su auklėtoja Ivona Šimak sukūrė „Gero bendravimo taisykles“. Pradinukai spalvino animacinių filmukų apie draugystę personažus ir kartu su anglų kalbos mokytoja Ana Palcevienė skaitė ir analizavo žymių žmonių mintis apie draugus. Vyresnių klasių mokiniai žiūrėjo filmą apie draugystę, vėliau įvyko pokalbis šia tema.

Antradienį, kovo 20 d. priešmokyklinėje ugdymo grupėje vyko pokalbis su vaikais apie draugystę. Vaikai kalbėjo, samprotavo, diskutavo,  išsakė savo nuomonę, teikė savus pasiūlymus apie tai, kaip jie, prireikus, galėtų padėti draugui, kas galėtų padėti draugui pasijusti geriau. Vaikai laisvai kalbėjo apie savo išgyventas emocijas, iš ko jie atskiria ar žmogus linksmas, laimingas, nuliūdęs. Vieni vaidino norimas emocijas, kiti turėjo atspėti, kokį jausmą suvaidino ir paaiškinti, iš ko nusprendė kokia tai emocija. Pokalbį apibendrino vaikų piešiniai: ,,Kaip padėti draugui“. Vaikai iš pradžių piešė liūdesį išgyvenantį draugą ir siūlė išeitis, kurios padėtų jam pasijusti geriau. Vėliau nupiešė linksmą (ramų, laimingą) draugą.

Trečiadienio dienos „Veiksmo savaitės be patyčių“ veikla buvo skirta mokymui įveikti slegiančius jausmus. Vyresnių klasių mokiniai sugalvojo iškepti „džiaugsmo“ sausainukus ir jais pavaišinti mažesnius savo draugus bei mokytojus. Virtuvėje mokiniams padėjo mokytoja Ivona Šimak. Po mokyklą išsisklaidė malonus sausainių ir džiaugsmo kvapas. Visi buvo mielai nustebinti.  Priešmokyklinės ugdymo grupės vaikai žaidė emocijų žaidimą, vaidino įvairias emocijas, vardijo jas. Vaikai teikė savus pasiūlymus, kaip jie galėtų sau padėti ir kas galėtų jiems padėti pasijusti geriau, kaip jiems liūdna, pikta, baisu, pasakojo, pas ką jie prašytų pagalbos namie, pas ką prireikus kreiptųsi mokykloje. Dažniausiai vardijo mamą, tėvelį, mokykloje –  pedagogą, auklėtojos padėjėją, vyresnius grupės draugus.

Ketvirtadienį, kovo 22 d. muzikos mokytoja Lucija Višnevska neformaliojo užsiėmimo metu kalbėjo su pradinių klasių mokiniais apie draugus ir jų reikšmę mums. Paaiškėjo, kad draugystė – reikalingiausias dalykas gyvenime, kad niekas nenorėtų gyventi be draugų. Buvo nuspręsta padaryti draugui dovaną – gražiausia daina. Vaikai žaidė įvairus žaidimus, dainavo daineles. Priešmokyklinės grupės vaikai vėl piešė: ,,Esu liūdnas, kai…“, ,,Esu laimingas, kai…“. Piešė ir pasakojo apie išgyventas emocijas priešmokyklinio ugdymo grupėje ir namie. Vaikai laisviau ir emocionaliau dalijosi savo gerais išgyvenimais.

Penktadienio 23 d. – veiksmo savaitės BE PATYČIŲ užbaigimas bei veiklų apibendrinimas. Per lietuvių kalbos pamoką kartu su mokytoja Gintare Latakaite  7-8 kl. mokiniai stebėjo ir vertino  „Vaikų linijos“ sukurtas socialines reklamas bei video medžiagas, kuriose kalbama apie patyčias, patyčių situacijas. Peržiūrėję video medžiagas, mokiniai diskutavo, dalinosi patirtimi apie patyčias. Įvardijo, kokie jausmai aplanko žmogų iš kurio tyčiojamasi, taip pat svarstė, ką išgyvena žmogus, kuris tyčiojasi. Mokinių atjauta matytoms situacijoms parodė, kad vaikai yra jautrūs patyčioms ir geba atpažinti situacijas, kurios menkina ar žeidžia kitą. Kad  būtų linksmiau, vaikams pasiūlyme  pažaisti žaidimą. Mokytoja Lucija Kadzevič su 5- 9kl. mokiniais kūrė plakatus su mokiniu išgyventais blogais ir gerais jausmais klasėse. Mokiniai gavo po du lapelius ir buvo paprašyti prisiminti situaciją, kai jie išgyveno nemalonius jausmus. Ant popieriaus lapų mokinių užrašyti nemalonūs išgyvenimai buvo iškart talpinami į šiukšlių dėžę, o  gerais jausmais, kaip spinduliais buvo papuošta besišypsanti saulė. Vaikai turėjo galimybę išsipasakoti apie savo jausmus. Veiklos pabaigai mokiniai turėjo sugalvoti po vieną linkėjimą savo draugams arba visai klasei, kurie buvo surinkti į „Linkėjimų šulinį“. Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai savaitę ,,BE PATYČIŲ“, kartu su auklėtoja Irena Olševska, užbaigė dovanodami vyresniems mokyklos draugams savo nupieštas auksines žvaigždes su užrašytais norais ir pasiūlymais, ko tikisi iš kitų žmonių (šypsenų, pozityvaus elgesio, pagalbos…), kad mokykloje būtų visiems gera, linksma ir jauku.

Veiksmo savaitė pasibaigė, bet tikimės, kad jos atgarsiai dar ilgai liks su mumis, kad mūsų mokykla tapo dar draugiškesne, be patyčių, blogų jausmų ir liūdesio. Tikimės, kad visi mūsų mokykloje jausis gerai.