Giria už girios, saulė už saulės

Šūkaus ir žėrės-

Jau kad aš eisiu tolimą kelią

Anapus žvaigždės…

Į tolimąjį Amžinybės kelią staiga, nelauktai šaltą vasario dieną išėjo Poetas, Mokytojas Albertas Skyrelis. Likimo deivės skaičiavo tik 77-uosius metus…

A. Skyrelis gimė 1936m. sausio 2 d. Švenčionių r. Puotiškės k.. Jo jaunystė ten ir brendo.  Adutiškyje 1956m. baigė vidurinę mokyklą ir įstojo į Vilniaus pedagoginį institutą. 1961m. pradėjo pedagogo darbą Eitminiškių vidurinėje (vėliau pagrindinėje) mokykloje lietuvių kalbos mokytoju.

Poetas, satyrikas, vertėjas pašventė savo gyvenimą mokiniams ir kūrybai. Išleido ne vieną savo kūrybos knygą, buvo jaunų poetų pagalbininkas, vertinantis lietuviško žodžio skambumą. Alberto kūryboje subtiliai skamba žodis, paprastumas, meilė gamtai ir žmogui … Savo nuoširdumu tiesiog negalėjo nejaudinti skaitytojo.

Liko pradėti darbai, nebaigtos įgyvendinti svajonės.

Užgeso danguje A. Skyrelio žvaigždelė, sustojo gyvenimą mylėjusi širdis.