• Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nustatoma karantino režimo trukmė – nuo 2020 m. kovo 16.00 val. iki kovo 30 d. 24 val.
  • 2020 m. kovo 16 d. – 2020 m. kovo 27 d. privalomai stabdomas ugdymo procesas, pamokas nevyksta. Mokiniams skelbiamos pavasario atostogos.
  • Mokinių atostogų metu mokytojai dirba nuotoliniu būdu.
  • Karantino laikotarpiu įstaigos darbo laikas 9.00 val. – 15.00 val.
  • Visa informacija teikiama tel. (85)2438533 (mokykla), +37064028701 (direktorė), el. paštu: eitmok@gmail.com

Visus mokyklos bendruomenės narius prašome būti supratingus vieni kitų atžvilgiu, elgtis atsakingai, saugoti save ir savo artimuosius.

Į mokyklą pašaliniai asmenys neįleidžiami.