Gegužės 13 dieną mokykloje vyko Šeimos dienos šventė. Pradinių klasių mokiniai paruošė programėlę: deklamavo eilėraščius, dainavo dainas, vaidino trumpus vaidinimus. Vyresniųjų klasių mokiniai parodė pasakos ,,Pelenė“ inscenizaciją. Priešmokyklinės grupės vaikai paruošė nuotaikingą pasirodymą ,,Traukinukas“. Mamytės džiaugėsi šauniais vaikų pasirodymais. Renginį paruošė I. Olševska, J. Mikelevič, I. Makevič ir Ž. Gasperovič.