Lapkričio 16 d. mokykloje vyko tarptautinės Tolerancijos dienos minėjimas. Šiais metais dienos simboliu buvo mozaika. Padedant dailės mokytojai Reginai Koševskai 5-10 klasių mokiniai sukūrė mozaiką iš piešinių su savo vardais, o pradinukai su klasės vadovais sukūrė mozaiką iš savo portretų. Mozaika lapkričio 16 d. papuošė mokyklos koridorių.

Tolerancijos tema tą dieną buvo gvildenta įvairių dalykų pamokose. Anglų kalbos mokytoja Ana Palcevienė parodė vyresnių klasių mokiniams savo sukurtą pateiktį apie toleranciją. Mokiniai buvo įtraukti į diskusiją: „Ar mes gyvename tolerantiškoje visuomenėje“, buvo analizuojama, kokias žiaurias pasekmes gali sukelti netolerancija.