Spalio 26-30 dienomis 1-10 kl. mokiniams skirtos Rudens atostogos. 1-10 kl. mokiniams pamokos po atostogų prasideda lapkričio 3 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1160 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ 4.2.1.1. ir 4.2.1.1.5 punktais,

Lapkričio 3-6 dienomis: priešmokyklinės grupės ugdymas bei 1-4 kl. mokiniams pamokos vyks mokykloje kontaktiniu būdu.

5-10 klasių mokiniai mokysis nuotoliniu būdu.