Balandžio 29 dieną Eitminiškių pagrindinėje mokykloje įvyko gerosios patirties sklaidos užsiėmimas Nemenčinės metodinio centro rusų kalbos mokytojams „Aktyvieji užsienio kalbos mokymo metodai.“ Netradicinėje pamokoje – „Pelenės pasakos motyvais“ inscenizacijoje dalyvavo 7- 10 klasių mokiniai. Spektaklį paruošė rusų kalbos mokytoja Žaneta Gasperovič. Nuostabus muzikinis akompanimentas, šokiai, dekoracijos, stulbinantis kostiumų parinkimas, puikus mokinių vaidinimas nepaliko svečių abejingų. Būtent dėl to buvo nutarta dar porą kartų pakartoti vaidinimą per Motinos dienos šventę ir nuvažiuoti parodyti spektaklio į Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnaziją. Visi dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais už dalyvavimą renginyje, pavaišinti saldainiais, o žiūrovai patyrė gražių įspūdžių.