WIZJA

W naszej szkole panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współdziałaniu.

Kadrę szkoły tworzy zespół osób nastawionych innowacyjnie wobec przyjętych założeń, chętnych do doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

Uczniowie i absolwenci naszej szkoły odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach nauki, kultury i sportu.

FILOZOFIA 

Dbamy o wszechstronne wykształcenie, wysoki poziom nauczania oraz wychowania. Jesteśmy szkołą nowoczesną, otwartą na działania innowacyjne, których celem jest dostosowanie do potrzeb i wyzwań współczesnego świata.