W dniach 7 – 13 maja br. młodzież Ejtminiskiej Szkoły Podstawowej (Vilniaus r. Eitminiškių pagrindinė mokykla) wzięła udział w  realizacji projektu pt. „Bajka uczy, bajka gada, bajka dziwy opowiada” finansowanego z budżetu Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

Fundusz wspiera realizację pomysłów młodych Polaków i Litwinów, którzy odkrywają wspólne korzenie, przełamują stereotypy narodowe, budują przyjazną współpracę i umacniają więzi pomiędzy obydwoma narodami.  W projekcie wzięło udział po dziesięcioro uczniów z Ejtminiskiej szkoły oraz ze szkoły partnerskiej Publicznego Gimnazjum w Boratynie w Polsce. Wspólne warsztaty wpłynęły na wymianę spostrzeżeń nt. swoich ojczystych kultur z uwzględnieniem elementów etnicznych. Warto wymienić niektóre punkty spotkania:

- nauka  tańców regionalnych, pieśni i przyśpiewek ludowych,

- przygotowanie tradycyjnych potraw,

- poznanie bajek opowiadanych do snu przez ich babcie,

- poznanie zabaw z dzieciństwa swoich dziadków,

- zgłębienie wiedzy o życiu grup etnicznych – Tatarów i Łemków.

Celem wspólnych działań jest złagodzenie uprzedzeń, szukanie tolerancji, nauczenie się nowych metod pracy, kreatywności i pomysłowości, umiejętność debaty, co z pewnością otworzy uczniom drzwi do aktywnego życia  w społeczeństwach. Przekazy uczniów są poprzedzone badaniem, analizą swoich korzeni wśród najstarszych mieszkańców rodzimych miejscowości oraz wywiadami  z rzedstawicielami Tatarów (Litwa) i Łemków (Polska), by poznać ich tradycje, zwyczaje, dowiedzieć się  tego, czego nie ma w Internecie.

Od 26 – 28 kwietnia br. w Wilnie odbyła się wizyta przygotowawcza, w której uczestniczyły nasze nauczycielki Łucja Wiśniewską oraz Iwona Szymak. Program wizyty przygotowawczej był niezwykle intensywny, ze względu na krótki czas jej trwania. Nauczycielki wspólnie z przedstawicielami grupy polskiej Katarzyną Stec i Ireną Bisacką pracowały w ciągu dwóch dni nad prawidłowym przebiegiem wizyty głównej. Panie omówiły założenia projektu i harmonogram działań.

Koordynatorki z Polski odwiedziły także szkołę w Jęczmieniszkach. Dyrektor szkoły Regina Kutyš zaprezentowała szkołę, zapoznała z gronem pedagogicznym i uczniami szkoły. Miały okazję obejrzeć miejsce na ognisko, stołówkę i kuchnię, które będą  wykorzystane do przeprowadzenia  warsztatów  kulinarnych podczas  wizyty głównej. Odbyło się także spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Niemenczynie.
W trakcie wizyty koordynatorki zatwierdziły również trasę spaceru po Wilnie, wybrały projekt plakatu i logo na koszulki promujące projekt oraz dopracowały ankiety ewaluacyjne.  Panie wspólnie ustaliły produkty końcowe projektu i sposoby odpowiedniego upowszechniania rezultatów. W Domu Kultury Polskiej kierownik działu komercyjnego pan Władysław Wojnicz zapoznał koordynatorów z bazą noclegową, szkoleniową i menu. Był to również czas na dopracowanie kwestii finansowych, określenie zasad współpracy i komunikacji. Aby zagwarantować wysoką jakość projektu i jego promocji, została podpisana umowa o współpracy między szkołami.

REZULTATY PROJEKTU

Śpiewnik

Słownik

Książka kucharska