Archive for Gegužė, 2017

Podsumowanie projektu

12 maja uczestnicy projektu przedstawili polsko- litewską bajkę pod tytułem „Gdzie jest pani T?”.  Bajka składała się z ośmiu epizodów, każdy epizod pokazał za pomocą bajki scenę dotyczącą postrzegania naszych narodów i naszej historii.

W pierwszej odsłonie wszystkie epizody przedstawiają nas w złym kontekście. Grupa naszych uczniów przedstawiła jak widzą mieszkańców Litwy goście z Polski, zaś grupa polska – jak Litwini widzą Polaków. W drugiej odsłonie przedstawienia została pokazana podobna sytuacja, ale w kontekście pozytywnym.

Sobota  -  13 maja, to już ostatni dzień wspólnej pracy obu grup – polskiej i litewskiej. Dokonano podsumowania wyników spotkania za pomocą gry „Kosz i walizka”. Uczestnicy napisali na kartkach, co chcą wyrzucić, zapomnieć, a co zabrać ze sobą w podróż zwaną życiem. Wyniki tej zabawy pokazały, że walizka wypełniła się po brzegi, będą w niej piękne wspomnienia, przyjaźń, doświadczenie i wiele innych cennych rzeczy, natomiast stereotypy i obawy znalazły się w koszu.

Nastąpił czas pożegnania. Uczestnicy wymienili się upominkami. Nie obyło się bez łez wzruszenia. Mamy nadzieję, że przyjaźń, która się zawiązała, przetrwa długie lata.

Komentarai išjungti more...

Miniolimpiada

11 maja br. w Szkole Podstawowej im. A. Stelmachowskiego w  Starych Trokach odbyła się  VI MINIOLIMPIADA JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS VIII. Przybyli uczniowie – to uczniowie szkół miasta Wilna oraz rejonów wileńskiego, trockiego, solecznickiego i święciańskiego. Naszą szkołę godnie reprezentowała Emilia Szymak uczennica kl. 8., która wcześniej brała też udział w strefowej i rejonowej mini olimpiadzie, gdzie za osiągnięte dobre wyniki otrzymała szansę wypróbować swych sił i na kolejnej olimpiadzie.

Komentarai išjungti more...

Bajka gada…

11 maja – mamy już piąty dzień projektu. Tego dnia uczniowie musieli wykazać swą kreatywność, ponieważ przed nimi stanęło zadanie twórcze. Należało wymyśleć okoliczności powstania wybranej potrawy narodowej. Grupa młodzieży naszej szkoły ułożyła historię powstania dania karaimskiego – „kibinów”, zaś grupa z Polski przedstawiła wymyśloną historię o „pierogach ruskich”.

Po południu uczestnicy projektu przybyli do naszej szkoły, gdzie odbyły się warsztaty kulinarne. W kuchni szkolnej przez uczniów zostały przygotowane oba dania – „kibiny” i „ruskie pierogi”. Obie grupy wymieniły się przepisami. Na degustację potraw zaproszeni byli – dyrektor szkoły Regina Kutysz i starosta gminy Niemenczyn Edward Puncewicz.

Komentarai išjungti more...

Dzień czwarty…

Realizacja projektu odbywa się według programu. Czwarty dzień się rozpoczął od gry aktywizującej „Tratwa”.

Każda grupa przedstawiła inscenizację wybranej bajki, przekazywanej przez pokolenia, zasłyszanej od najstarszych. Grupa z Polski pokazała inscenizację bajki o kogutku , zaś grupa uczniów z naszej szkoły inscenizację bajki „Rzepka”.

Prawdziwą frajdą były zabawy grupowe naszych dziadków: „ Pomidor”, „ Krowa”, „ Ślepa kura” i „ Ali Baba”.

Po południu każda z grup przedstawiła zwyczaje wybranej grupy etnicznej i pokazała inscenizację krótkiej bajki z morałem o ich życiu. Uczniowie Ejtminiskiej szkoły pokazali obrazy z życia Karaimów, grupa polska – z życia Łemków.

Wieczorem odbyły się warsztaty „Wspólne korzenie drzewa”. Uczniowie szukali podobieństwa w naszych kulturach, analizując przedstawione bajki, zabawy oraz scenki rodzajowe.

Komentarai išjungti more...

Nastąpił dzień trzeci…

Dzień się rozpoczął grą aktywizującą, następnie uczniowie polskiej grupy przedstawili inscenizację o „Krakowiaku”, polskim tańcu narodowym. Taniec został zaprezentowany przez grupę polską, po czym rozpoczęła się nauka „Krakowiaka” w parach mieszanych.

Po południu grupa litewska, czyli uczniowie naszej szkoły przedstawili inscenizację o litewskim tańcu narodowym „Kalvelis”, a następnie uczyli tego tańca uczestników z grupy polskiej.

Wieczorem, przy ognisku, młodzież wzajemnie się uczyła pieśni i przyśpiewek ludowych, zebranych wcześniej od swoich babć i dziadków.

Komentarai išjungti more...

Projektu ciąg dalszy…

Zostały przeprowadzone zabawy ukazujące zwyczaje, mentalność oraz zasady kultury na Litwie i w Polsce. Dokonano wymiany spostrzeżeń o sobie nawzajem. W ten sposób zostały złamane stereotypy o Polakach i Litwinach. Po południu młodzież zwiedziła starówkę miasta Wilna ze szkicownikiem. Korzystając z mapy Wilna przyszykowanej przez grupe naszych uczniów, goście z polski musieli znaleźć zaznaczone obiekty i naszkicować je.

Podczas warsztatów wieczorem były uzupełnione wiadomości o naszkicowanych obiektach architektury wileńskiej.

Komentarai išjungti more...

Projekt startuje…

7 maja uczniowie naszej szkoły wspólnie z młodzieżą z Publicznego Gimnazjum w Boratynie przystąpili do realizacji projektu „Bajka uczy, bajka gada, bajka dziwy opowiada”. Spotkanie uczestników projektu odbyło się w Domu Polskim. Obie grupy metoda diaporamy przedstawiły zdjęcia najbardziej charakterystycznych krajobrazów, elementów kultury i literatury swojej ojczyzny z podkładem muzycznym, opatrzonym komentarzem ucznia. Następnie uczniowie uczyli się różnych zwrotów w językach  narodowych i gwarach.

Komentarai išjungti more...

„Bajka uczy, bajka gada, bajka dziwy opowiada”

Jesienią 2016 r. nasza szkoła otrzymała propozycję współpracy z polską placówką edukacyjną  – Publicznym Gimnazjum w Boratynie. W związku z tym został ułożony projekt pod tytułem: „Bajka uczy, bajka gada, bajka dziwy opowiada”. Wniosek o dofinansowanie projektu został przesłany przez Gimnazjum Polsko – Litewskiemu Funduszowi Wymiany Młodzieży.

Czekaliśmy z niecierpliwością na wyniki konkursu, które nie były nam znane do końca marca. W pierwszych dniach kwietnia otrzymaliśmy radosna wiadomość: projekt został zatwierdzony i będzie dofinansowany. Od tej chwili rozpoczęły się intensywne przygotowania do realizacji projektu. Został omówiony plan działań. Każdy otrzymał jakieś zadanie. Artystyczne dusze rozpoczęły pracę nad projektem logo koszulki i plakatu promującego. Inni pracowali nad prezentacją na temat krajobrazów, historii i literatury społeczność całej szkoły pomagała w zbieraniu przepisów przeróżnych dań od gospodyń wiejskich.

Najbardziej pracochłonne było  układanie bajek. Najtrudniejszym zadaniem okazało się ułożenie bajki o Karaimach. Chociaż Karaimowie mieszkają w Trokach, nieopodal Wilna, wiedzieliśmy o nich tylko tyle, że w końcu XIV w. byli przywiezieni z Krymu na Litwę przez Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda. Naszym zadaniem było zapoznanie się z kulturą i obyczajami Karaimów oraz przedstawienie tego w krótkiej bajce. Zadecydowaliśmy, że za pomocą bajki pokażemy, jak szykuje się do ślubu młoda dziewczyna karaimska, pokażemy też obyczaj budowania domów z trzema oknami od drogi. Jedno okno, według tradycji ma być dla Pana Boga, drugie dla gospodarza, trzecie zaś dla księcia Witolda.

Fascynującym zadaniem było ułożenie mapy Wilna z trasą naniesienie miejsc godnych zwiedzenia. Zostały wybrane takie obiekty, jak Ostra Brama, cerkiew Św. Ducha, ratusz, kościół Św. Anny, pomnik Adama Mickiewicza, Katedra Wileńska.

W celu zapoznania obu grup młodzieży – polskiej i litewskiej została zorganizowana wideokonferencja. Tak pierwsze lody zostały przełamane. Mamy nadzieję, że dzięki projektowi zostaną nawiązane nowe przyjaźnie między młodymi ludźmi. Obie szkoły pozyskają nowe pomysły i metody organizowania w przyszłości czasu wolnego dla młodzieży. Dzięki pracy nad przygotowaniem do projektu uczniowie pogłębili posiadaną wiedzę na temat ojczystego kraju, a także mieli możliwość realizować swe zdolności artystyczne, wykazać kreatywność.

Takie projekty są korzystne nie tylko dla uczestników, ale też i dla całej społeczności szkolnej.

Komentarai išjungti more...

Projekt Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży

Od 7 – 13 maja br. młodzież Ejtminiskiej Szkoły Podstawowej (Vilniaus r. Eitminiškių pagrindinė mokykla) uda się do Wilna w celu  realizacji projektu pt. „Bajka uczy, bajka gada, bajka dziwy opowiada” finansowanego z budżetu Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

Fundusz wspiera realizację pomysłów młodych Polaków i Litwinów, którzy odkrywają wspólne korzenie, przełamują stereotypy narodowe, budują przyjazną współpracę i umacniają więzi pomiędzy obydwoma narodami.  W projekcie weźmie udział po dziesięcioro uczniów z Ejtminiskiej szkoły oraz ze szkoły partnerskiej Publicznego Gimnazjum w Boratynie w Polsce. Wspólne warsztaty pozwolą im na wymianę spostrzeżeń nt. swoich ojczystych kultur z uwzględnieniem elementów etnicznych. Warto wymienić niektóre punkty spotkania:

- nauka  tańców regionalnych, pieśni i przyśpiewek ludowych,

- przygotowanie tradycyjnych potraw,

- poznanie bajek opowiadanych do snu przez ich babcie,

- poznanie zabaw z dzieciństwa swoich dziadków,

- zgłębienie wiedzy o życiu grup etnicznych – Tatarów i Łemków.

Celem wspólnych działań jest złagodzenie uprzedzeń, szukanie tolerancji, nauczenie się nowych metod pracy, kreatywności i pomysłowości, umiejętność debaty, co z pewnością otworzy uczniom drzwi do aktywnego życia  w społeczeństwach. Przekazy uczniów są poprzedzone badaniem, analizą swoich korzeni wśród najstarszych mieszkańców rodzimych miejscowości oraz wywiadami  z rzedstawicielami Tatarów (Litwa) i Łemków (Polska), by poznać ich tradycje, zwyczaje, dowiedzieć się  tego, czego nie ma w Internecie.

Od 26 – 28 kwietnia br. w Wilnie odbyła się wizyta przygotowawcza, w której uczestniczyły nasze nauczycielki Łucja Wiśniewską oraz Iwona Szymak. Program wizyty przygotowawczej był niezwykle intensywny, ze względu na krótki czas jej trwania. Nauczycielki wspólnie z przedstawicielami grupy polskiej Katarzyną Stec i Ireną Bisacką pracowały w ciągu dwóch dni nad prawidłowym przebiegiem wizyty głównej. Panie omówiły założenia projektu i harmonogram działań tj.

- szczegółowej tematyki planowanych bajek, scenariusza wspólnej bajki „Gdzie jest pani T?”,

-  czasu wystąpień i technik warsztatowych,

- zadań partnerów,

- zakresu obowiązków liderów grup,

- opracowały szkiców debat.

- przedyskutowały oczekiwania i potrzeby uczestników.

Koordynatorki z Polski odwiedziły także szkołę w Jęczmieniszkach. Dyrektor szkoły Regina Kutyš zaprezentowała szkołę, zapoznała z gronem pedagogicznym i uczniami szkoły. Miały okazję obejrzeć miejsce na ognisko, stołówkę i kuchnię, które będą  wykorzystane do przeprowadzenia  warsztatów  kulinarnych podczas  wizyty głównej. Odbyło się także spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Niemenczynie.
W trakcie wizyty koordynatorki zatwierdziły również trasę spaceru po Wilnie, wybrały projekt plakatu i logo na koszulki promujące projekt oraz dopracowały ankiety ewaluacyjne.  Panie wspólnie ustaliły produkty końcowe projektu i sposoby odpowiedniego upowszechniania rezultatów. W Domu Kultury Polskiej kierownik działu komercyjnego pan Władysław Wojnicz zapoznał koordynatorów z bazą noclegową, szkoleniową i menu. Był to również czas na dopracowanie kwestii finansowych, określenie zasad współpracy i komunikacji. Aby zagwarantować wysoką jakość projektu i jego promocji, została podpisana umowa o współpracy między szkołami.

Komentarai išjungti more...

Copyright © 1996-2010 Vilniaus r. Eitminiškių pagrindinė mokykla. All rights reserved.
iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress