Archive for Gruodis, 2011

16 listopada – Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Międzynarodowy Dzień Tolerancji  z inicjatywy ONZ jest obchodzony 16 listopada. Jego celem jest podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej  na zagrożenia, jakie ze sobą niesie brak tolerancji.

Na Litwie Międzynarodowy Dzień Tolerancji  jest obchodzony od dziewięciu lat. W  tym roku symbolem Dnia Tolerancji jest okręt. Ejtminiska Szkoła Podstawowa włączyła się do akcji „Okręt Tolerancji”.

Podczas lekcji wychowania obywatelskiego było wyjaśnione drogą dyskusji znaczenie pojęcia „Tolerancja”. Uczniowie dyskutowali na temat różnych form niesprawiedliwości, rasizmu i dyskryminacji, które mają negatywny wpływ na społeczeństwo. Pod kierownictwem nauczycielki plastyki Czesławy Lachowicz uczniowie z papieru zbudowali okręt, który następnie upiększyli kartkami z sentencjami znanych ludzi o tolerancji.

Komentarai išjungti more...

Przyjaciele z Warszawy

Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie zaproponowała nawiązanie z Ejtminiską Szkołą Podstawową współpracę w zakresie edukacyjno – kulturalnym. 4 czerwca 2011 roku przyjaciele z Polski zorganizowali festyn, z którego dochód (5.202 zł.) został przeznaczony na wsparcie naszej szkoły.

Grono pedagogiczne, rodzice oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Jęczmieniszkach kieruje serdeczne wyrazy wdzięczności kierownictwu, gronu pedagogicznemu oraz pracownikom, uczniom i rodzicom Szkoły Podstawowej  nr. 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz wszystkim zaangażowanym w zorganizowanie akcji charytatywnej na rzecz Szkoły Podstawowej w Jęczmieniszkach, serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i uczestnikom akcji, mieszkańcom za okazaną pomoc finansową dla naszej szkoły.

Komentarai išjungti more...

Copyright © 1996-2010 Vilniaus r. Eitminiškių pagrindinė mokykla. All rights reserved.
iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress