9 czerwca 2011 r. w Ejtminiskiej Szkole Podstawowej została zorganizowana  akcja obywatelska, upamiętniająca 70-ątą rocznicę masowych wywózek zorganizowanych przez okupacyjny reżim sowiecki.

W akcji wzięli udział uczniowie klas 6 – 9 oraz nauczyciele. Podczas krótkiej lekcji historii Bożena Lachowicz zapoznała uczestników akcji z wydarzeniami historycznymi, które ugotowały tragiczny los mieszkańcom Litwy. Dzięki książce „Lietuvos tremtiniai” uczniowie poznali treść niektórych dokumentów oraz nazwiska wielu ofiar zesłania.

Nauczycielka języka litewskiego, Inga Grinkevičiūtė, córka byłego zesłańca, opowiedziała uczniom o nieludzkich warunkach życia na obczyźnie. Zesłańcy byli wykorzystywani przez system sowiecki jako tania, wręcz niewolnicza siła robocza przy budowie dróg kolejowych, wyrębie lasów oraz innych pracach w dalekiej i surowej Syberii.

Uczniowie w imieniu zesłańców napisali listy do Litwy, do Ojczyzny. Listy były pisane i w języku litewskim i polskim, ponieważ wśród zesłańców z Litwy byli również i Polacy z Wileńszczyzny oraz z całej Litwy. Pod kierownictwem Czesławy Lachowicz, nauczycielki plastyki, uczniowie wykonali papierowe ptaki, które symbolizowały przesłanie wiadomości z miejsca zesłania do Litwy. Na skrzydłach ptaków zostały umieszczone napisy: „Nadzieja”, „Tęsknię”, „Do Litwy”, „Do Ojczyzny” i inne. Następnie na boisku szkolnym uczniowie ułożyli nadpis „„ŽINIA TĖVYNEI“, czyli „Wieść Ojczyźnie“. Część listów, pisanych przez uczniów została głośno przeczytana. Minutą ciszy uczestnicy akcji uczcili pamięć ofiar zesłań i represji.