MISJA

Zapewnić jakościowe nauczanie w języku polskim na poziomie przedszkolnym, początkowym i podstawowym, wyposażyć ucznia w wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu dokonać wyboru drogi dalszego kształcenia i funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie. Przekazywać uczniom nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także kształcić określone umiejętności wykorzystywania  zdobytej wiedzy.