Kurator Samorządu Uczniowskiego – Bożena Lachowicz

RADA SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO W R. SZK. 2016-2017

Tomasz Jawelski – przewodniczący

Tomasz Wabalis – zastępca przewodiczącego

Eleonora Jawelska – sekretarz

Edgar Daszko

Sandra Daszko

Greta Lachowicz

Wiktoria Łomowska

Emilia Szymak

Gabriela Kadzewicz

Karolina Czernigowska