W wieku przedszkolnym dziecko rozwija się najintensywniej. Chłonie wiedzę, nabywa umiejętności i rozwija zainteresowania czy zdolności.

Tym razem, eksperementując mieliśmy na celu rozwijanie ciekawości dziecka poprzez samodzielne eksperymentowanie i doświadczanie. Wyniki z eksperementów są zawsze wzruszające, więc dla tego urządziliśmy w przedszkolu „wichurę w słoiku”, a na powierzchni ręczniczka jednorazowego , przy pomocą flamastera pojawily się wesołe, płynące, natychmiast wymyślane rysuneczki dziecięce.