Z powodu ogłoszonej 3-tygodniowej kwarantanny uczniowie klas 5-10  od 9 do 27 listopada naukę będą nadal pobierać zdalnie. Klasy 1-4 oraz grupa przedszkolna uczą się w sposób tradycyjny w budynku szkoły.