29 stycznia w naszej szkole odbyła się impreza, poświęcona życiu i twórczości jednego z największych romantyków polskich- Adama Mickiewicza. Uczniowie klas 8-10 wraz z panią od języka polskiego, Iwoną Szymak, przybliżyli sylwetkę słynnego wieszcza oraz wystawili inscenizację jednej z ballad. Zebrani widzowie ( uczniowie, nauczyciele) mieli okazję jeszcze raz przypomnieć te miejsca i wydarzenia, które w życiu Mickiewicza odegrały tak ważną rolę. Oczywiście, impreza nie odbyła się bez deklamacji wierszy poety, takich jak urywki z „ Pana Tadeusza” czy też „ Sonety krymskie”.

Podsumowaniem święta była wiktoryna, podczas której uczniowie, jak również nauczyciele, mogli wykazać się swą wiedzą na temat życia i twórczości Adama Mickiewicza.