Od 1 września 2011 r. w szkole zacznie działać przedszkolna grupa mieszana dla dzieci w wieku 3-6 lat. Dzieci, na życzenie rodziców, będą mogły przebywać w grupie od 8.00 do 18.30. Dla dzieci będą stworzone warunki snu popołudniowego.

Czekamy na zgłoszenie podań do 1 kwietnia 2011 r.