Dzień Matki

Jest tylko jedna istota, pamiętaj,

która ci krew swą odda

do ostatka jedno jest słowo

tak wielkie, tak święte,

tak jedyne na świecie, to – MATKA.

/A. Rudowcowa – Matka/

W maju obchodzimy Dzień Matki. Mamy opiekują się całą rodziną i wiedzą, jak rozpieszczać wszystkich. Dlatego zawsze wiedzą, jak zaskoczyć. Natomiast uczniowie naszej szkoły zachwycili swoje Mamy rysunkami, mówiąc do nich: „Dziękuję, Ci, mamusiu, za wczoraj, dziś i za jutro…” Uczennica 9 klasy Dominika Łapkowska zadziwiła swoją Mamusię (i nie tylko Ją) zdolnościami kulinarnymi – bo potrafi nie tylko smacznie upiec ciasto do przepysznej kawy, przyrządzić sałatkę do ryby, ulepić pierogi, upiec picę, ale i to wszystko podać na pięknie udekorowanym stole.

Komentarai išjungti more...

Światowy Dzień Ziemi

Chociaż Światowy Dzień Ziemi obchodzony jest 22 kwietnia, uczniowie naszej szkoły uczcili ten wyjątkowy dzień – 23 kwietnia integrowaną lekcją biologii i plastyki. W tym roku tematem przewodnim obchodów Dnia Ziemi są zmiany klimatu i uczniowie mieli za zadanie wykonanie pracy plastycznej, w postaci plakatu, kolażu, opisujące takie zmiany. Organizatorami akcji były nauczycielki: biologii – Anna Tondrik i plastyki – Łucja Wiśniewska.

Komentarai išjungti more...

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

W czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, od 30 marca 2020 r., uczniowie Szkoły Podstawowej w Jęczmieniszkach mogą realizować zajęcia dydaktyczne w formie nauczania zdalnego przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego „Mano dienynas”. Nauczyciele będą przekazywać bieżące informacje dotyczące nauczania zdalnego za pomocą dziennika elektronicznego w zakładce „Klasės ir namų darbai”. Nauczanie zdalne będzie realizowane wg następujących zasad: Treści i materiały do wykonania przez uczniów w domu, będą zamieszczane przez nauczycieli zgodnie z dziennym planem danej klasy.

Klasy I-IV

Wychowawcy klas za pośrednictwem dziennika elektronicznego „Mano dienynas” w zakładce  „Klasės ir namų darbai”  będą przekazywać informację, jakie zagadnienia wynikające z planu nauczania powinno dziecko zrealizować  w ramach nauczania w domu, najlepiej pod nadzorem rodziców. Informacja będzie na przykład dotyczyć tego, jakie fragmenty podręcznika lub strony ćwiczeń powinno dziecko wypełnić lub przeczytać pod nadzorem rodzica.

Klasy V –X

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem dziennika elektronicznego „Mano dienynas” w zakładce „Klasės ir namų darbai”  będą przekazywać informację, polecenia i zadania do wykonania przez uczniów w domu. Sposób wykonania poleceń, termin przesłania wykonanych prac oraz adres mailowy, na który należy przesłać wykonane prace, zadania, prezentacje, itp. będą ściśle określone przez nauczyciela przedmiotu.

Wychowawcy będą koordynować działania nauczycieli uczących w danej klasie oraz za pomocą dziennika elektronicznego przekazywać bieżące informacje dotyczące nauczania zdalnego.

Uczniowie są zobowiązani do regularnego zapoznawania się z treściami przesyłanymi przez nauczycieli i wychowawców poprzez dziennik elektronowy „Mano dienynas” i systematycznego wykonywania zadań przesyłanych przez nauczycieli.

Rodzice są proszeni do regularnego przeglądania informacji zamieszczonych przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym. Prosimy rodziców o nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń oraz bieżącą współpracę z wychowawcą.

Zasady ułatwiające naukę

Ważne jest zadbanie o odpowiednie warunki, czas i miejsce do nauki. Należy postarać się, żeby dziecko odrabiało lekcje we własnym pokoju albo w takim pomieszczeniu, gdzie może być samo, żeby miało spokój i mogło się skupić. Warto zadbać o wygodną pozycję przy biurku, systematyczne wietrzenie pokoju oraz ograniczyć dostęp do takich „rozpraszaczy”, jak telewizor czy telefon. Jeżeli nauka odbywa się z wykorzystaniem komputera, powinniśmy zadbać o to, żeby dziecko mogło z niego skorzystać (ustalić czas dla każdego dziecka).

Do nauki zabieramy o godz. 9.00 zgodnie z planem lekcji, według którego pracowaliśmy uczęszczając do szkoły.

Zadbajmy o systematyczną pracę dziecka. Najlepiej aby wykonywało zadania w tym samym dniu co w planie lekcji. Dziecko nie powinno zbyt długo koncentrować się na jednym temacie, czy przedmiocie. Urozmaicanie nauki pomoże uniknąć zniecierpliwienia i znudzenia.

Zadbajmy o higienę pracy dziecka, robienie przerw pomiędzy poszczególnymi zajęciami w ciągu dnia. Czas lekcji wraz z przerwami jest podany w dokumencie VILNIAUS R. EITMINIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS.“

Motywujmy dziecko do samodzielnej pracy, nie wyręczajmy go, nie podajmy gotowych rozwiązań. W razie potrzeby naprowadzajmy, udzielajmy wskazówek i zachęcajmy do kontaktu z nauczycielem.

Rodzice powinni także dawać dzieciom do zrozumienia, że nauka jest ważna, interesować się tym, co robią. Jeżeli mamy taką możliwość można wspólnie z dzieckiem obejrzeć zaproponowany przez nauczyciela film, obejrzeć i zrobić zaproponowany przez nauczyciela eksperyment z chemii czy fizyki, czy też film. W dobie zasobów Internetu i dostępu do ciekawych propozycji, możemy sprawić, że nauka w domu nie będzie tylko przykrym obowiązkiem. Nauka w domu daje też możliwości inne niż szkoła, np. czytania tematu czy książki w ulubionej pozycji i miejscu, np. na kanapie. Warto dzieciom na to pozwolić, aby nie musiały siedzieć tylko przy biurku. Dzieci, podobnie jak dorośli, lubią być ekspertami w tym co robią, zabawa w szkołę i uczenie młodszego rodzeństwa może być dobrym sposobem na naukę i przy okazji dobrą zabawą (szczególnie w przypadku młodszych dzieci).

Komentarai išjungti more...

Dobiegł końca projekt „Drzewo marzeń”

Marzenia to klucz do dziecięcej duszy. Postanowiliśmy  bliżej się temu przyjrzeć.  W pierwszych miesiącach tego roku wśród dzieci z przedszkoli rejonu wileńskiego został organizowany projekt „Drzewko marzeń”. Celem było dowiedzieć się, o czym marzą współczesne dzieci. Wzięło w nim udział sporo dzieci w wieku przedszkolnym. Wyniki są fascynujące! Dziewczynki i chłopcy mają podobne marzenia, okazało się dzieci marzą przede wszystkim o zabawkach, to jest najważniejsze dla nich na tym etapie życia.

Starsze dzieci więcej marzą o podróżach z całą rodziną, a także o małym braciszku lub siostrzytce.

Wyraźnie wyróżniające są marzenia młodszych dzieci o posiadaniu zwierzątka, a także marzenia  o nowych kolegach  i koleżankach.

Szanujmy marzenia dzieci – są one ich własnością.

Jak wynika z podsumowanych prac, dzieci mają różne marzenia, w zależności od tego – co posiadają, a czego jeszcze nie, albo czego im aktualnie brakuje. Tym razem okazało się że najważniejsze w tym wieku są jeszcze nowe zabawki.

Dziękujemy wszystkim za udział w projekcie i cieszymy się że byliście z nami.

„Nieszczęsliwi są ludzie wtedy, gdy w ich życiu nie zostaje miejsca dla marzeń”, John F. Kennedy

Komentarai išjungti more...

ŻYWE KÓŁKO NARODOWE

Grupa przedszkolna naszej szkoły wzięła udział w obchodach 30-lecia Odzyskania Niepodległości Litwy, wzięliśmy udział w narodowej inicjatywie „GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS“.

10 marca nasi przedszkolacy, stając jeden przy drugim, stworzyły „ ŻYWE KÓŁKO NARODOWE” z kwiatkami w narodowych kolorach. Tak świętowaliśmy nasze narodowe święto.

Komentarai išjungti more...

Rozpoczął się projekt „Drzewko marzeń”

„Drzewo marzeń”- to pojęcie, które wzbudza wiele pozytywnych emocji, zarówno wśród najmłodszych jak i dorosłych. Idea jest bardzo prosta –  zapraszamy dzieciaki do wspólnej zabawy. Dzieci wymyślają życzenia, zapisują je na karteczkach, które zaczepiamy na „Drzewku marzeń” Dziecięca wyobraźnia nie zna granic, więc czekamy na dziecięce marzenia.

Czekamy na udział w projekcie przedszkola rejonu wileńskiego.

Komentarai išjungti more...

Dziś do Betlejem jadą królowie, złote korony mają na głowie.

Święto Trzech Króli zamyka okres świąt Bożego Narodzenia.

Trzej Królowie: Kacper, Melchior i Baltazar – tajemnicze postacie biblijne przez wieki  zadziwią ludzkość swoją legendą. Oficjalna nazwa święta –  to „Epifania”, czyli Objawienie Pańskie, objawienie się Boga człowiekowi.

Cieszymy się i my z tej tradycji w naszej szkole. Szóstego stycznia dzieci grupy przedszkolnej na czele z wychowawczynią Leną Szilingienie w strojach wymienionych postaci wędrowały z klasy do klasy i niosły dobrą nowinę o narodzeniu Jezusa.

Przytrzymujemy się zwyczajów ludowych w dniu święta Trzech Króli w naszej szkole, by zapewnić sobie i dzieciom powodzenie i pomyślność.

Komentarai išjungti more...

Dzień Pluszowego Misia

Z okazji Dnia Pluszowego Misia często w przedszkolach organizowane są uroczystości i występy, przeprowadzane  konkursy związane z tą zabawką, a dzieci tego dnia mogą przynosić ze sobą do przedszkola swoje ulubione pluszaki. Miś, który kojarzy się z ciepłem i dobrocią, w przeszły poniedziałek zawitał i do naszej szkoły. I jak tu było nie świętować tak wyjątkowego dnia? Misiaczek po imieniu Rudy Nosek przeczytał opowiastkę ruchową „Leśne misie”, nauczył rymowanki „Jestem mały misio”, a misiowa muzyka relaksacyjna pozwoliła dzieciom odpocząć po wesołej zabawie. Zabawa „Spacer misiów” wzruszyła nawet samych malych dzieciaków i gości naszej wspolnej zabawy. Rudy Nosek był zachwycony zabawą, na pożegnanie misiaczek rozdał dyplomy dla wszystkich uczestników. Upominki otrzymały wszystkie dzieciaki, a misiaczek był zadowolony ze wspólnych zdjęć na pamiątkę o wspólnej zabawie.

Komentarai išjungti more...

Latarnia Tolerancji

Międzynarodowy Dzień Tolerancji to święto obchodzone corocznie 16 listopada. Konferencja Generalna UNESCO w 1995 roku przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji. Samo święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 roku z inicjatywy UNESCO.

Cele  Dnia Tolerancji: uwrażliwienie społeczeństwa na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji; przypomnienie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez względu na pochodzenie, kulturę, religię; kształtowanie postawy tolerancji wśród dzieci i młodzieży szkolnej, odszukanie głębszych przyczyn nietolerancji, informowania o niebezpieczeństwach związanych z objawami nietolerancji.

Ideą Dnia Tolerancji roku 2019 jest Latarnia. Latarnia jako symbol oznacza pomoc płynącym okrętom, wskazuje bezpieczną drogę do brzegu. Tolerancja jest jak latarnia, gdyż uczy cierpliwości i wyrozumiałości dla innych odmienności. Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania.

Komentarai išjungti more...

Dzień Niepodległości Polski

Na pamiątkę wydarzeń, tak ważnych w naszej historii, co roku świętujemy 11 listopada – Dzień Niepodległości Polski. Wspólne śpiewamy hymn narodowy, zwracając uwagę na właściwą, wyprostowaną postawę. Recytujemy wiersze o tematyce narodowej. Tak wyjaśniamy maluchom znaczenie Święta Niepodległości Polski.

W tym roku, dziewczynka w wieku 6 lat, z grupy przedszkolnej, w ubiorze „Czerwonego Kapturka”, a także cała grupa przedszkolna, wręczyła dla uczniów naszej szkoły baloniki w kolorach flagi narodowej Polski.

„Czerwony Kapturek” wytłumaczyła uczniom z  jakiej okazji  są te bialo-czerwone baloniki. Uczniowie odwdzięczyli się „Czerwonemu Kapturkowi” głośnymi i szczerymi oklaskami.

Komentarai išjungti more...

Copyright © 1996-2010 Vilniaus r. Eitminiškių pagrindinė mokykla. All rights reserved.
iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress